Vad gör man om man råkar redovisa fel moms?

Om du lämnar en felaktig uppgift i din deklaration riskerar du att bli tvungen att betala skattetillägg. Gör du det med vilja eller genom grovt oaktsamhet kan du bli ansvarig enligt skattebrottslagen.

Gjorde du fel? Gör i så fall en rättelse för att undvika konsekvenser. Det gör du genom att ersätta den felaktiga deklarationen med en deklaration som är rättad.

Om du upptäcker felaktig momsredovisning från tidigare år kan du göra rättelse av momsredovisningen upp till sex år tillbaka.

I samband med bokslutet kommer det ibland fram underlag som visar att momsredovisningen för året inte är korrekt. Det måste också korrigeras. Skatteverket godtar när rättelserna vid bokslut görs i deklarationen för sista redovisningsperioden under året.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Budgeten är ett viktigt verktyg för att styra företagets ekonomi. Genom budgeten planerar man framtida ekonomiska händelser och prognosen kan senare stämmas av med ett verkligt ekonomiskt utfall och på så sätt ge företagets styrelse större kontroll över resurserna.

Vi hjälper dig att skapa resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget! Kontakta oss så pratar vi mer.

Copyright © 2022 Din Vinst Redovisningsbyrå. Alla rättigheter reserverade.

EB Sticky Cookie Notice (Swe)

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för att analysera trafiken.