Budgeten är ett viktigt verktyg för att styra företagets ekonomi. Genom budgeten planerar man framtida ekonomiska händelser och prognosen kan senare stämmas av med ett verkligt ekonomiskt utfall och på så sätt ge företagets styrelse större kontroll över resurserna.

Vi hjälper dig att skapa resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget! Kontakta oss så pratar vi mer.