Redovisning i Tierp

När du tecknar ett avtal med oss ingår kontakter med myndigheter, revisorer samt dagsaktuella rapporter, vill du dessutom att vi kommer ut till ditt företag och arbetar i ditt företags system går det självklart att lösa.

20170626 test100445 RedigeraVi kan hjälpa dig med bland annat följande tjänster:

Tillsammans med dig förbereder vi en plan anpassad till ditt företags behov. Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud. Är du inte säker på vilka tjänster du är i behov av? Boka kostnadsfritt möte! I avtalet ingår kontakter med myndigheter och revisorer och dagsaktuella rapporter. Vid behöv kan vi också stödja ditt företag med finansiell analys så du kan se vilka område behöver förbättring

Vi kan också komma ut till ditt företag och arbeta i ditt företags system.

   Löpande bokföring

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga. Det innebär att företagaren har ett ansvar att löpande bokföra samtliga affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning och i systematisk ordning. Varje händelse som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras och det måste finnas verifikationer för alla bokföringsposter.

En korrekt bokföring utgör grunden för att du ska ta fram rätt ekonomisk information för dina beslut. Andra som kan vara intresserade av din bokföring är leverantörer, till exempel om du behöver få förlängd kredittid, banken, om ditt företag behöver låna pengar och Skatteverket.

Vi ser till att dina affärshändelser registreras på ett tillförlitligt sätt i rätt tid.

Pris: 500 kr/h

   Fakturering

En väl fungerande faktureringsprocess förstärker kassaflödet. Krav på hur en faktura ska se ut finns även i bokföringslagen och mervärdesskattelagen.

Vi ser till att dina fakturor är korrekt upprättade och skickas iväg i tid.

Pris: 500 kr/h

   Kund- och leverantörsreskontra

Reskontra är en sidoordnad bokföring och används för att få detaljerad information om kunder och leverantörer. Kundreskontra tillåter kontroller över vilka fakturor som har blivit betalda och används även för att få en god uppsikt över samtliga kunder. På samma sätt innehåller leverantörsreskontra information om vilka fakturor från leverantörer som har inkommit, vilka som har betalats och övrig information om leverantörerna. Vi hjälper dig genom att kontrollera att fakturorna blir betalda, tar hand om kravhantering samt tar fram eventuell likviditetsanalys.

Pris: 500 kr/h

   Löneadministration

Trophy and certificate without logoVarje månad ska en lön betalas ut till samtliga anställda, men innan den betalas ut ska skatt beräknas på lönen och en arbetsgivardeklaration ska skickas till Skatteverket. Dessutom behövs ett bokföringsunderlag innan inbetalningen görs till banken. Innan man skickar in alla papper är det viktigt att komma ihåg eventuell semester- och sjuklön och när året är slut är det dags att skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Vi ser till att löner, semesterlöner, eventuella förmåner och skatteavdrag blir korrekt beräknade och att dina anställda får sin lön i tid. Vi tar hand om beräkningen av arbetsgivaravgifter och skickar in kontrolluppgifter vid årets slut och kontrollerar att lönesystemet stämmer överens med bokföringen.

Pris: 500 kr/h

   Månadsbokslut

Om ett företag upprättar ett månadsbokslut med resultaträkning och balansräkning varje månad måste det göras periodiseringar och avstämningar av balanskonton månadsvis. För att ge dig en större kontroll över din företagsekonomi sammanställer vi ditt företags intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i resultat- och balansräkningar varje månad.

Pris: 500 kr/h

   Skattedeklaration

Alla företag som är momsregistrerade ska lämna in en momsdeklaration. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad, i vissa fall lämnas den in en gång per år. Du som arbetsgivare ska även lämna in en arbetsgivardeklaration om du har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter och gjort skatteavdrag. Vi ser till att ditt företags skattedeklarationer, som utgör underlag för betalningen av moms, arbetsgivaravgifter och skatt är rätt ifyllda. Vi kan även lämna in skattedeklarationer elektroniskt.

Pris: 500 kr/h

   Årsbokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret är slut ska alla företag upprätta någon form av bokslut. Om löpande bokföring ska avslutas som årsbokslut eller som årsredovisning regleras i bokföringslagen. Vi hjälper dig med bokslut och årsredovisning enligt rätt typ av redovisningsnormer. Eftersom årsredovisningen är offentlig och viktig för olika intressenter ser vi till att den ger en rättvisande bild över ditt företags resultat och ställning. Vi tar även hand om olika handlingar som behövs i samband med att räkenskapsåret avslutas.

Pris: 600 kr/h

   Inkomstdeklaration

Varje år ska de flesta av oss deklarera våra inkomster till Skatteverket, även alla som har haft en inkomst av näringsverksamhet ska redovisa resultatet i en inkomstdeklaration. Vi hjälper dig med inkomstdeklarationer både för ditt företag och dig som enskild person.

Pris: 600 kr/h

   Budgetering

Budgeten är ett viktigt verktyg för att styra företagets ekonomi. Genom budgeten planerar man framtida ekonomiska händelser och prognosen kan senare stämmas av med ett verkligt ekonomiskt utfall och på så sätt ge företagets styrelse större kontroll över resurserna. Vi hjälper dig att skapa resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget. I våra rapporter kan du senare jämföra företagets verkliga utfall med det planerade utfallet och fatta beslut baserade på fakta.

Pris: 600 kr/h

   Rådgivning för att starta eget företag

Funderar du 20170626 test100245 Editpå att starta eget? Börja med att skapa en tydlig affärsidé och företagsform, nästa steg blir att fylla i blanketter och registrera ditt företag. Vi hjälper dig att ta viktiga beslut och guidar dig genom processen så att rätt blanketter fylls i och skickas in. Har du frågor om hur det är att driva eget så kan vi erbjuda bred kunskap och erfarenhet inom området och hjälpa dig att komma igång. Vi hjälper även utländska företagare att öppna en bransch i Sverige.

Pris: 700 kr/h

Låt oss sköta din bokföring och redovisning så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Ring oss på 070-448 76 46