Årsbokslut och årsredovisning

 

När räkenskapsåret är slut ska alla företag upprätta någon form av bokslut. Om löpande bokföring ska avslutas som årsbokslut eller som årsredovisning regleras i bokföringslagen. Vi hjälper dig med bokslut och årsredovisning enligt rätt typ av redovisningsnormer. Eftersom årsredovisningen är offentlig och viktig för olika intressenter ser vi till att den ger en rättvisande bild över ditt företags resultat och ställning. Vi tar även hand om olika handlingar som behövs i samband med att räkenskapsåret avslutas.

Pris: 900 kr/h

 

Låt oss sköta din bokföring och redovisning så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.  Ring oss på 070-448 76 46

Copyright © 2022 Din Vinst Redovisningsbyrå. Alla rättigheter reserverade.

EB Sticky Cookie Notice (Swe)

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för att analysera trafiken.