Fakturering

 

En väl fungerande faktureringsprocess förstärker kassaflödet. Krav på hur en faktura ska se ut finns även i bokföringslagen och mervärdesskattelagen.

Vi ser till att dina fakturor är korrekt upprättade och skickas iväg i tid.

Pris: 550 kr/h

 

Lat oss skota din bokforing och redovisning sa att du kan fokusera pa din karnverksamhetpng