Kund- och leverantörsreskontra

 

Reskontra är en sidoordnad bokföring och används för att få detaljerad information om kunder och leverantörer. Kundreskontra tillåter kontroller över vilka fakturor som har blivit betalda och används även för att få en god uppsikt över samtliga kunder. På samma sätt innehåller leverantörsreskontra information om vilka fakturor från leverantörer som har inkommit, vilka som har betalats och övrig information om leverantörerna. Vi hjälper dig genom att kontrollera att fakturorna blir betalda, tar hand om kravhantering samt tar fram eventuell likviditetsanalys.

Pris: 600 kr/h

 

Låt oss sköta din bokföring och redovisning så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.  Ring oss på 070-448 76 46

Copyright © 2022 Din Vinst Redovisningsbyrå. Alla rättigheter reserverade.

EB Sticky Cookie Notice (Swe)

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för att analysera trafiken.