Löpande bokföring

 

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga. Det innebär att företagaren har ett ansvar att löpande bokföra samtliga affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning och i systematisk ordning. Varje händelse som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras och det måste finnas verifikationer för alla bokföringsposter.

En korrekt bokföring utgör grunden för att du ska ta fram rätt ekonomisk information för dina beslut. Andra som kan vara intresserade av din bokföring är leverantörer, till exempel om du behöver få förlängd kredittid, banken, om ditt företag behöver låna pengar och Skatteverket.

Vi ser till att dina affärshändelser registreras på ett tillförlitligt sätt i rätt tid.

Pris: 600 kr/h

 

KONTOR