Löneadministration

 

Varje månad ska en lön betalas ut till samtliga anställda, men innan den betalas ut ska skatt beräknas på lönen och en arbetsgivardeklaration ska skickas till Skatteverket. Dessutom behövs ett bokföringsunderlag innan inbetalningen görs till banken. Innan man skickar in alla papper är det viktigt att komma ihåg eventuell semester- och sjuklön och när året är slut är det dags att skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Vi ser till att löner, semesterlöner, eventuella förmåner och skatteavdrag blir korrekt beräknade och att dina anställda får sin lön i tid. Vi tar hand om beräkningen av arbetsgivaravgifter och skickar in kontrolluppgifter vid årets slut och kontrollerar att lönesystemet stämmer överens med bokföringen.

Pris: 600 kr/h

 

Låt oss sköta din bokföring och redovisning så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.  Ring oss på 070-448 76 46

Copyright © 2022 Din Vinst Redovisningsbyrå. Alla rättigheter reserverade.

EB Sticky Cookie Notice (Swe)

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för att analysera trafiken.