Månadsbokslut

 

Om ett företag upprättar ett månadsbokslut med resultaträkning och balansräkning varje månad måste det göras periodiseringar och avstämningar av balanskonton månadsvis. För att ge dig en större kontroll över din företagsekonomi sammanställer vi ditt företags intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i resultat- och balansräkningar varje månad.

Pris: 600 kr/h

 

Låt oss sköta din bokföring och redovisning så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.  Ring oss på 070-448 76 46

Copyright © 2022 Din Vinst Redovisningsbyrå. Alla rättigheter reserverade.

EB Sticky Cookie Notice (Swe)

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för att analysera trafiken.